Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Współpraca z uzdrowiskami

Współpraca powiatu kłodzkiego z Uzdrowiskiem Lądek-Długopole Zdrój S.A. oraz Uzdrowiskami Kłodzkimi S.A – Grupa PGU dotyczy przede wszystkim organizacji promocyjnych prezentacji targowych ziemi kłodzkiej. Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury, biorąc pod uwagę deklaracje współpracy oraz propozycje współfinansowania prezentacji ziemi kłodzkiej na krajowych imprezach targowych złożone ustnie przez podmioty uzdrowiskowe w latach ubiegłych promował ziemię kłodzką na wielu imprezach targowych. Targi turystyczne w których uczestniczymy mają duże znaczenie promocyjne dla naszego regionu z uwagi na bliskie położenie i idące za tym spore zainteresowanie ziemią kłodzką. Są także najbardziej atrakcyjne finansowo ze względu na deklaracje współfinansowania ich przez ww. podmioty. Tworzenie wspólnych większych stoisk promocyjnych ma wpływ na lepszą identyfikację regionu i sprawdza się zdecydowanie bardziej niż samodzielny udział poszczególnych podmiotów. Współpraca dotyczy również bezpłatnego kolportażu naszych materiałów promocyjnych przez podmioty uzdrowiskowe na imprezach, w których nie bierzemy bezpośrednio udziału. Imprezy targowe zrealizowane w ramach współpracy
w ostatnich latach:

 • Free Time Festiwal” na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Gdańsku;

Brak opisu obrazka

 • Międzynarodowe Targi Turystyczne „W stronę słońca” w Opolu;
 • Międzynarodowe Targi Turystyczne „Atrakcje Regionów” w Chorzowie;
 • Międzynarodowe Targi Turystyczne „TT Warsaw” w Warszawie;
 • Międzynarodowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon”
  w Poznaniu;
 • Międzynarodowe Targi Turystyczne „GLOB” w Katowicach.

W ramach współpracy podmioty uzdrowiskowe wielokrotnie były sponsorem  nagród w konkursach i akcjach promocyjnych organizowanych przez powiat kłodzki, m.in. w konkurs turystyczno-fotograficznym „Nepomuceny Powiatu Kłodzkiego”.