Logo facebook
16 kwietnia 2024
Bernarda, Biruty, Erwina
6 °C
scroll
Pełnik Europejski

Współpraca z samorządami lokalnymi oraz instytucjami rozwoju regionalnego

Współpraca z Dolnośląską Organizacją Turystyczną

Wspólny i cykliczny udziale w targach turystycznych m.in. w Opolu i we Wrocławiu oraz przekazywaniu materiałów promocyjnych na prezentacje z udziałem przedstawicieli DOT.

Bezpłatne zamieszczanie informacji o ziemi kłodzkiej na stronach internetowych, w dolnośląskim systemie rezerwacyjnym online oraz w wydawnictwach promujących Dolny Śląsk (foldery, mapy, informatory, przewodniki, CD), jak również w prasie zagranicznej,

Prezentacji przez DOT walorów ziemi kłodzkiej podczas licznych study tour dla dziennikarzy, touroperatorów i zagranicznych ekip telewizyjnych.

Bieżące przekazywanie materiałów reklamowych do dalszej promocji ziemi kłodzkiej w ramach inicjatyw podejmowanych przez DOT.

Współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej

Prowadzona jest głównie w zakresie realizacji inicjatyw promujących ziemię kłodzką poprzez wspólny udział  w targach turystycznych, opracowanie i kolportaż materiałów promocyjnych, przygotowywanie projektów promujących region we współpracy z sąsiednimi powiatami
i gminami. Obecnie wspólnie realizowane są dwa projekty unijne:

  • „Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia” - celem projektu jest stworzenie szlaku wież i platform widokowych na pograniczu polsko-czeskim, w ramach którego powiat kłodzki buduje wieżę widokową na Kłodzkiej Górze,
  • „Żyjemy Razem” – celem projektu jest intensyfikacja polsko-czeskiej współpracy na poziomie lokalnym, na pograniczu oraz w sąsiednich regionach, promocja działań inwestycyjnych, przedstawienie dotychczasowych osiągnięć, prezentacja
    i wymiana doświadczeń.

Współpraca z Euroregionem Glacensis

Polega m.in. na pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich na współpracę transgraniczną, planowaniu wspólnych przedsięwzięć promocyjnych oraz kojarzeniu partnerów na obszarze Euroregionu Glacensis. W ostatnim okresie programowania były to projekty "Bliżej natury, bliżej kultury", "Ziemia Kłodzka. Kraina Kultury" oraz "Otwarte drogi pogranicza".

Współpraca z Powiatowym Zespołem Doradców w Kłodzku  i Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Od lat aktywnie współpracuje z Wydziałem Rozwoju, Promocji i Kultury przy organizacji Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej oraz konkursu na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne w powiecie” (jest to m.in. wspólna praca w komisji konkursowej, pomoc przy pozyskaniu i zakupie nagród dla laureatów konkursu, pomoc w organizacji). 

zielony-powiat (10).jpeg

Działania w zakresie turystyki i promocji realizowane we współpracy z gminami dotyczą m.in.:

- promocji w trakcie krajowych i zagranicznych targów oraz prezentacji turystycznych,

- realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, obecnie realizacja projektów „Festiwal Wrażeń” oraz „Smart Kłodzko” (SMAK) we współpracy z Miastem Kłodzkiem,

- współpracy przy opracowywaniu kalendarza imprez powiatowych,

- aktualizacji i rozbudowy strony internetowej,

- we współpracy z gminami realizowane są stałe imprezy promocyjne i kulturalne, których głównym organizatorem jest Powiat Kłodzki:

  • prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych Róża Kłodzka w Pstrążnej z Gminą Kudowa-Zdrój oraz Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego,
  • uroczystości związane z rocznicą ustanowienia Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin Patronką Ziemi Kłodzkiej w Wambierzycach we współpracy z Gminą Radków i Parafią Nawiedzenia NMP,
  • obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz Święta Narodowego 3 Maja we współpracy z Miastem Kłodzkiem,

      002.jpeg

  • powiatowe obchody Światowego Dnia Turystyki oraz Festiwalu Pstrąga,
  • dożynki powiatowe organizowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa we współpracy z Gminą Radków.
Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 05-03-2020 10:31
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 06-03-2020 10:53
scroll

NA SKRÓTY

Prev