Logo facebook
07 grudnia 2022
Agaty, Dalii, Sobiesława
1 °C
scroll
Pasterskie Skały

Obowiązkowe oświadczenie dla stowarzyszeń KRS

 

W związku z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021.1132 t.j. ze zm.) organizacje posiadające osobowość prawną są zobowiązane do wypełniania obowiązków wynikających z zapisów ww. ustawy.

W związku z powyższym na mocy art. 130 ust.  Pkt. 3 w związku z art.2 ust.1 pkt. 21, 22 ustawy
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2020.2261 t.j.) podmioty zobowiązane powinny raz w roku złożyć oświadczenie do organu nadzoru – Starosty Kłodzkiego, czy Organizacja przyjmuje płatności w gotówce
o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Informacje w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu i wpisem w KRS, należy przesłać do Starostwa Kłodzkiego, Wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko w terminie do 31 lipca każdego roku za rok poprzedni.

Nienadesłanie oświadczenia jest podstawą do przeprowadzenia kontroli organizacji w powyższym zakresie.

DOCXOświadczenie2020.docx (14,29KB)

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 12-07-2021 10:57
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 12-07-2021 10:58
scroll

NA SKRÓTY

Prev