Logo facebook
08 grudnia 2023
Delfiny, Marii, Wirginiusza
-7 °C
scroll
Darnkowskie Wzgórza

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie nowej choroby pod nazwą Covid-19 "Koronawirus Sars-Cov-2"

Starosta Kłodzki zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie nowej choroby pod nazwą COVID-19 "Koronawirus SARS-Cov-2", które poprowadzili

Małgorzata Jędrzejewska -Skrzypczyk – Wicestarosta Kłodzki oraz Piotr Marchewka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu.

mDSC_0754.jpeg

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele powiatowych instytucji, które na co dzień stykają się ze zjawiskiem zagrożeń wirusowych czyli ZOZ w Kłodzku, Szpital w Bystrzycy Kłodzkiej, Szpital w Polanicy-Zdroju, Szpital w Stroniu Śląskim, Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna, Zespoły Uzdrowisk Kłodzkich, Straż Pożarna, Policja, Powiatowy Lekarz Weterynarii.

mDSC_0759.jpeg

Piotr Marchewka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu poinformował zgromadzonych o ustaleniach z narady, która odbyła się u Wojewody Dolnośląskiego w dniu 04 marca 2020 r. Obecna była również Dyrektor Oświaty, która  przedstawiła informacje dotyczącą szkół powiatowych. Każdy z przedstawicieli swojej jednostki zreferował wszystkim zgromadzonym stan przeprowadzonych u siebie przygotowań oraz jakie podjęto środki zabezpieczające.

mDSC_0761.jpeg

Z przekazanych informacji przez Panią Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku mgr Teresę Józefiak na dzień 06. 03.2020 r  godz. 09.00 - nie ma na Dolnym Śląsku żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia tzw. Koronawirusem.

Kilkadziesiąt osób jest pod obserwacją, natomiast obecnie u większości zgłaszających się z objawami, stwierdzono tylko przeziębienie lub grypę. Sytuacja w powiecie jest stale monitorowana.  Szpitale oraz służby są przygotowane i mają zabezpieczone w razie konieczności miejsca izolacji.

mDSC_0764.jpeg

Poprosimy o śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego oraz informacji na stronach Ministerstwa Zdrowia :

https://powiat.klodzko.pl/195/co-powinienes-wiedziec-na-temat-koronawirusa.html

Przypominamy też o regularnym i bardzo dokładnym myciu rąk oraz twarzy mydłem.

Zaleca się również dodatkowo stosowanie  płynów odkażających z którymi to nie powinniśmy jednak nadmiernie przesadzać.

 

mDSC_0767.jpeg

 

W spotkaniu uczestniczyli:

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk -Wicestarosta, I zastępca przewodniczącego PZZK

Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, II zastępca przewodniczącego PZZK

Jan Kalfas - Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Starostwo Powiatowe  w Kłodzku

Danuta Trojan- Pracownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Starostwo Powiatowe w Kłodzku,  sekretarz

Tomasz Wójtowicz -       Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku

Krzysztof Bal -   Naczelnik Wydziału Prewencji, Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku

Teresa Józefiak -              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku

Grzegorz Chmielowiec - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłodzku

Jadwiga Radziejewska - Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku

Bogumił Zwardoń -         Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

Anetta Kościuk Dyrektor Wydziału Oświaty, Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Monika Prochera -          Stanowisko ds. Polityki Zdrowotnej, Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Zbigniew Łopusiewicz -  Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Waldemar Bicz -               Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego

Krzysztof Stasiak -            Zastępca Dyrektora Centrum ds. Lecznictwa, Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

Jacek Urbanek - Kierownik Działu GE, Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

Henryk Szlemp -               Dyrektor ds. Lecznictwa, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju

Małgorzata Felcenloben -            Położna Epidemiologiczna, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju

Andrzej Sidorowicz -       Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa, Specjalistyczne Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju

Jarosław Surówka -         Prezes, Bystrzyckie Centrum Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej

Joanna Walaszczyk -       Prezes Zarządu Spółki „Uzdrowisko Lądek-Długopole” S. A.

Łukasz Surażyński -         Wiceprezes Zarządu, Uzdrowiska Kłodzkie S. A. w Polanicy-Zdrój

Kamila Kasprzak -             Uzdrowiska Kłodzkie S. A. w Polanicy-Zdrój

Bartosz Kowalczyk -        Uzdrowiska Kłodzkie S. A. w Polanicy-Zdrój

Marcin Olejnik -                Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 06-03-2020 11:59
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 06-03-2020 12:08
scroll

NA SKRÓTY

Prev