Logo facebook
22 maja 2024
Emila, Neleny, Romy
11 °C
scroll
Wełnianka wąskolistna

Informacja Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie odbudowy obiektu mostowego w ciągu ul. Kościuszki w Kłodzku

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi rozpoczęcia remontu mostu znajdującego się w ciągu ul. Kościuszki w Kłodzku, Zarząd Powiatu Kłodzkiego informuje:

 

Obiekt został zniszczony jesienią ubiegłego roku przez wykonawcę prac związanych z wykonaniem ciepłociągu. Pomimo wcześniejszej deklaracji inwestora oraz wykonawcy tego zadania - powstałe szkody nie zostały naprawione.

 

W związku z powyższym Powiat Kłodzki skierował sprawę uszkodzenia mostu do Prokuratury Rejonowej w Kłodzku, gdzie toczy się obecnie postępowanie, którego celem jest wyjaśnienie okoliczności oraz odpowiedzialności za powstałe zniszczenia.

 

W styczniu bieżącego roku Zarząd Powiatu Kłodzkiego przejął na siebie odbudowę mostu, a Rada Powiatu Kłodzkiego zabezpieczyła w budżecie powiatu środki finansowe na ten cel.

 

W lutym bieżącego roku Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na remont mostu w formule

 „ zaprojektuj i wybuduj ”, gdzie określił termin realizacji zadania na 6 miesięcy.

 

13.04.2021 roku została zawarta umowa z wykonawcą – firmą DROMOSTTOR z siedzibą w Lwówku Śląskim, gdzie określono 3 etapy realizacji zadania, tj. :

 

Etap I – prace projektowe – w terminie do 12.07.2021 r.

Etap II – roboty wykonawcze wraz z wykonaniem próbnego obciążenia i badań nośności wykonanego elementu – w terminie do 60 dni licząc od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,

Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – w terminie do 30 dni licząc od dnia protokolarnego odbioru prac wykonawczych.

 

Na dzień 04.08.2021r. Powiat Kłodzki jest w posiadaniu pozwolenia na budowę wydanego w dniu 21.07.2021 r., a wykonawca w najbliższych dniach rozpocznie prace budowlane.

most_1_kosciuszki.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 04-08-2021 13:34
scroll

NA SKRÓTY

Prev