Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2021 roku

Komisja Rewizyjna                                                                            Kłodzko, 12 sierpnia 2021 roku

ORG.BR.0012.43.2021.BR1

 

Radni,

Członkowie

Komisji Rewizyjnej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 17 sierpnia 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w zakresie realizacji zadań (w 2020 roku oraz na bieżąco) finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych.
  3. Informacja nt. realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (informacja za 2020 rok oraz bieżąca).
  4. Sprawy różne:
  1. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
  2. przyjęcie protokołu nr 6/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26 maja 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

 

Z poważaniem

                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Grzegorz Kuzak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Marta Paprocka

Biuro Rady Powiatu

Tel: 74 865- 75- 31

e- mail: rada@powiat.klodzko.pl

              m.paprocka@powiat.klodzko.pl