Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2021 roku

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                                                   Kłodzko, 12 sierpnia 2021 roku

ORG.BR.0012.44.2021.BR1

 

Radni,

Członkowie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 18 sierpnia 2021 roku, o godz. 10.30 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosku i Petycji Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

 

      Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Analiza, przeprowadzenie czynności wyjaśniających i przygotowanie dla rady opinii  wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi z dnia 8 czerwca 2021 roku na Dyrektora Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Domaszkowie.
 3. Analiza i przygotowanie dla rady stanowiska odnośnie sposobu załatwienia petycji z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie podjęcia niezbędnych, dostępnych Radzie Powiatu Kłodzkiego działań, zmierzających do przywrócenia zlikwidowanych połączeń kursowych na linii Jugów- Miasto Nowa Ruda przez PKS w Kłodzku S.A.
 4. Analiza, przeprowadzenie czynności wyjaśniających i przygotowanie dla rady opinii wraz z uzasadnieniami w temacie rozpatrzenia skarg:
 1. z dnia 19 kwietnia 2021 roku, uzupełnionej pismami z dnia 18 maja i 28 czerwca 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,
 2. z dnia 19 kwietnia 2021 roku, uzupełnionej pismem z dnia 27 czerwca 2021 roku na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku,
 3. z dnia 3 czerwca 2021 roku, uzupełnionej pismem z dnia 27 czerwca 2021 roku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.
 1. Sprawy różne:
 1. przyjęcie protokołu nr 3/21 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 21 czerwca 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

                                                                                                      Z poważaniem

                         Przewodnicząca Komisji

                                  Anita Piszko

Sprawę prowadzi:

Marta Paprocka

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl