Logo facebook
03 marca 2024
Kingi, Maryna, Tycjana
10 °C
scroll
Czarna Góra

Starosta Kłodzki został zarekomendowany przez Związek Powiatów Polskich do Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH

Wrocław, 11 sierpnia 2021 r.

Sz. P. Jarosław Obremski Wojewoda Dolnośląski

W odpowiedzi na pismo ZP-ZPSM.966.555.2021.JG z dnia 30 lipca 2021 r. dotyczące wskazania kandydata na przedstawiciela Konwentu Powiatów woj. dolnośląskiego do Wojewódzkiej Rady ds. potrzeb zdrowotnych informuję, że Konwent podjął decyzje o zgłoszeniu pana Macieja Awiżenia- starosty kłodzkiego.

Pan Maciej Awiżeń posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie organizacji ochrony zdrowia i udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, dając tym samym rękojmię prawidłowego wypełniania obowiązków członka.

Roman Potocki - Starosta Wrocławski

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego jest organem powołanym do współpracy z Wojewodą Dolnośląskim w celu sporządzania Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych oraz ustalania priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej.

Do głównych zadań Rady należy:

- współdziałanie z Wojewodą Dolnośląskim przy sporządzaniu Mapy potrzeb zdrowotnych.

- ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, uwzględniającej specyfikę potrzeb społeczności lokalnych.

- omawianie prognoz, obszarów i dziedzin wymagających priorytetowej interwencji ze strony władz państwowych i samorządowych, sporządzanie wniosków będących podstawą do określenia dążeń zdrowotnych wynikających z oceny stanu zdrowotnego oraz potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

- dokonywanie analizy demograficznej i epidemiologicznej, stanu i wykorzystania zasobów ochrony zdrowia, jak również prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji województwa dolnośląskiego.

-  wyrażanie opinii w sprawach przekazywanych do zaopiniowania lub konsultacji.

Zobacz również : https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/wojewodzka-rada-ds-pot oraz https://www.zpp.pl/

 

ZPP-Rekomendacja_dla_starosty._klodzkiego.jpeg

_DSC_0716.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 12-08-2021 14:27
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 12-08-2021 14:31
scroll

NA SKRÓTY

Prev