Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2021 roku

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                                  Kłodzko, 23 czerwiec 2021 roku

ORG.BR.0012.42.2021.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

     Informuję, iż zwołuję w dniu 28 czerwca 2021 roku, o godz. 09.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały, przewidzianego w porządku obrad VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie w sprawie zmiany Statutu podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

  Z poważaniem

            Przewodnicząca Komisji

      Renata Wolan- Niemczyk

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail: