Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 20 sierpnia 2021 roku

PDFUchwała Nr 140/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 20 sierpnia 2021 roku ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kłodzkiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu kłodzkiego oraz informacji z wykonania planów....pdf (5,26MB)
PDFUchwała Nr 141/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 20 sierpnia 2021 roku ws. zmieniająca Uchwałę Nr 80/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy ....pdf (410,89KB)
PDFUchwała Nr 139/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 20 sierpnia 2021 roku ws. wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej Nr 3 w Kłodzku..pdf (184,42KB)