Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie o zamówienie publiczne pn.: Zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2k

DOCXZawiadomienie o wyborze oferty.docx (14,53KB)