Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
18 °C
scroll
Szczeliniec

Działalność stacjonarnych Nieodpłatnych Punktów Prawnych - ZAWIESZONA

Starosta Kłodzki  informuje, że od 16 marca do odwołania zawieszona zostaje działalność  stacjonarnych punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatne porady prawne w powiecie kłodzkim będą udzielane jedynie przez telefon. 

Warunkiem uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej przez telefon jest złożenie za pośrednictwem poczty  e-mail  na adres:  lub na adres b.gierlicka@powiat.klodzko.pl   wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez telefon, zawierający oświadczenie, że wnioskodawca nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

 Wniosek do pobrania na  stronach www.bip.powiat.klodzko.pl, zakładka zestawienie punktów nieodpłatnych porad prawnych. Po przesłaniu wniosku zostanie wyznaczony termin udzielenia porady prawnej. Informacje można także uzyskać pod numerem  telefonu 74 865 75 11.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem-ustnie przez telefon.

  Fakt ten powinien zostać niezwłocznie odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce tej należy zamieścić następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.

 

Link do pobrania wniosku o udzielenie porady prawnej  na odległość .

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/pi/spklo/31540.pdf

Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 17-03-2020 13:54
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 17-03-2020 13:55
scroll

NA SKRÓTY

Prev