Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 21 września 2021 roku

Komisja Rewizyjna                                                                Kłodzko, 16 września 2021 roku

ORG.BR.0012.50.2021.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Rewizyjnej

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 21 września 2021 roku, o godz. 13.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

 

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych.
  3. Informacja nt. realizacji planu sprzedaży powiatowego mienia w pierwszym półroczu 2021 roku.
  4. Przyjęcie protokołu i sprawozdania pokontrolnego z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w zakresie realizacji zadań (w 2020 roku oraz na bieżąco) finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych, przeprowadzonej w dniu 17 sierpnia 2021 roku.
  5. Sprawy różne:
  1. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
  2. przyjęcie protokołu nr 7/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 sierpnia 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.).

Z poważaniem

                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Grzegorz Kuzak