Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 22 września 2021 roku

 

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                               Kłodzko, 17 września 2021 roku

ORG.BR.0012.52.2021.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

           

Informuję, iż zwołuję w dniu 22 września 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej - zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych.
  3. Sprawy różne:
    1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
    2. przyjęcie protokołu: nr 8/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 25 sierpnia 2021 roku.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                Z poważaniem

                                                                              Wiceprzewodnicząca Komisji

                                                                             Agnieszka Mandryk - Kryniecka

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail: