Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 29 września 2021 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                             Kłodzko, 23 września 2021 roku

ORG.BR.0012.51.2021.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 29 września 2021 roku, o godz. 8.10 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:
  1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego
  1. Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.
  2. Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych.
  3. Sprawy różne:

          a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

                                                       Z poważaniem

         Przewodniczący Komisji

                    Marek Mazurkiewicz

 

Sprawę prowadzi:

Marta Paprocka

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

             rada@powiat.klodzko.pl