Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z IX sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 29 września 2021 roku

PDFUchwała Nr IX/64/2021 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rozwoju Promocji Turystyki iOchrony Środowiska.pdf (236,24KB)


PDFUchwała Nr IX/65/2021 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego.pdf (234,80KB)


PDFUchwała Nr IX/66/2021 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.pdf (237,87KB)


PDFUchwała Nr IX/67/2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok.pdf (1,62MB)


PDFUchwała Nr IX/68/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (707,20KB)


PDFUchwała Nr IX/69/2021 w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (byłej drogi wojewódzkiej nr 380) kategorii drogi powiatowej.pdf (249,73KB)


PDFUchwała IX/70/2021 w sprawie pozbawienia drogi powiatowej (część ul. Lipowej w Kłodzku) kategorii drogi powiatowej.pdf (1,03MB)


PDFUchwała Nr IX/71/2021w sprawie nadania Stanisławowi Aniołowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (236,22KB)


PDFUchwała Nr IX/72/2021 w sprawie nadania Małgorzacie Bednarek Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (249,26KB)


PDFUchwała Nr IX/73/2021 w sprawie nadania Zygmuntowi Byrskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (242,64KB)


PDFUchwała Nr IX/74/2021 w sprawie nadania Piotrowi Hercogowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (241,44KB)


PDFUchwała Nr IX/75/2021 w sprawie nadania Markowi Janikowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (239,73KB)


PDFUchwała Nr IX/76/2021 w sprawie nadania Dariuszowi Kłonowskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (242,28KB)


PDFUchwała Nr IX/77/2021 w sprawie nadania Wojciechowi Kołodziej Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (244,39KB)


PDFUchwała Nr IX/78/2021 w sprawie nadania Ludwikowi Pikule Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (243,30KB)


PDFUchwała Nr IX/79/2021 w sprawie nadania Zbigniewowi Piotrowiczowi Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (244,28KB)


PDFUchwała Nr IX/80/2021 w sprawie nadania Piotrowi Pustelnik Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (239,17KB)


PDFUchwała Nr IX/81/2021 w sprawie nadania Lilianie Stopce Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (243,06KB)


PDFUchwała Nr IX/82/2021 w sprawie nadania Szkole Artystycznej Open Vocal Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (242,59KB)


PDFUchwała Nr IX/83/2021 w sprawie nadania Renacie Wolan- Niemczyk Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (241,63KB)


PDFUchwała Nr IX/84/2021 w sprawie nadania Waldemarowi Zielińskiemu Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (243,17KB)


PDFUchwała Nr IX/85/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi z 17 sierpnia 2021 roku na Dyrektora PCPR.pdf (433,76KB)