Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 20 października 2021 roku

Komisja Bezpieczeństwa,                                                               Kłodzko, 14 października 2021 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.57.2021.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

Informuję, iż zwołuję w dniu 20 października 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały przewidzianego w  porządku XI sesji RPK w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia.

  3. Realizacja zadań powiatu w zakresie transportu zbiorowego i dróg publicznych.
  4. Zimowe utrzymanie dróg w powiecie kłodzkim.
  5. Plany pozyskania środków zewnętrznych na zadania dotyczące dróg powiatowych w 2022 roku
  6. Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego Infrastruktury Drogowej,

b) przyjęcie protokołu nr 8/21 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej w dniu 24 września 2021 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

Z poważaniem

Przewodniczący  Komisji

     Waldemar Bicz

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl