Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
22 °C
scroll
Snieżyca wiosenna

Zakończyła obrady Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście

Zakończyła obrady Komisja Bezpieczeństwa i Porządku  przy Staroście - 15.10.2021

Komisja zbiera się planowo 3 razy w roku. Dodatkowo komisja zbiera się w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla mieszkańców powiatu.

Tematami posiedzenia komisji było:

Ocena bezpieczeństwa w tym warunków sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych  w miejscach wypoczynku, szczególnie dzieci i młodzieży (po okresie letnim)- Komenda PPSP, Powiatowy Inspektor Sanitarny

W okresie letnim na terenie powiatu przebywało 381 zorganizowanych grup wypoczynkowych

z udziałem dzieci i młodzieży. 17 z nich to były obozy harcerskie, pozostałe grupy przebywały na terenie różnych ośrodków wypoczynkowych o charakterze hotelowym. Straż pożarna przeprowadziła 40 kontroli w których zbadano m.in. blisko 90 obiektów. Straż Pożarna nie stwierdziła w trakcie tych kontroli żadnych zaniedbań zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz pozostałych znacząco niebezpiecznych zaniedbań. Ogólnie kontrolowane obiekty były dobrze przygotowane dla wypoczynku dzieci i młodzieży.

Również Państwowa Inspekcje Sanitarna, która przeprowadzała w tym czasie swoje kontrole, podsumowuje, że poza wieloma drobniejszymi zaniedbaniami stan sanitarny obiektów był zadowalający. Organizatorzy dobrze przygotowali środki bezpieczeństwa sanitarnego i stosowali się do zachowania zaleceń epidemicznych.

Bezpieczna droga do szkoły- Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku.

Komisja wysłuchała informacji o przeprowadzonych kontrolach drogowych, w szczególności kontroli autokarów z grupami dzieci i młodzieży. Policja przeprowadziła też 44 spotkania edukacyjne dla łącznie ponad 1300 uczniów szkół w których omawiano tematykę bezpieczeństwa, zagrożeń oraz prewencji.

Przygotowanie do okresu zimowego 2021/2022.

Łącznie pod opieką Zarządu Dróg Powiatowych znajduję się blisko 700 km dróg. Aż 643 km jest objęte planem stałego odśnieżania.

Ta ogromna ilość wymaga oprócz Kłodzka trzech dodatkowych stałych dyżurów w Nowej Rudzie, Szczytnej oraz Bystrzycy Kłodzkiej. Przed nadchodzącym okresem zimowym zostały zabezpieczone odpowiednie ilości piasku (ponad 2000 tys. ton) oraz soli (ponad 500 ton), są przygotowane również bariery przeciwśnieżne ok. 11 km. Dla mieszkańców powiatu będzie zamieszczona również na stronie internetowej Zarządu Dróg Powiatowych - informacja dotycząca zimowego utrzymania  http://www.zdp.bip.klodzko.pl/index.php?n=i&sort=1&menu=273

Informacja o stanie organizacyjnym i planowanych działaniach GOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w górach powiatu kłodzkiego w okresie zimowym- Grupa GOPR

W powiecie funkcjonują na stałe  dwie stacje ratownictwa GOPR w Zieleńcu oraz w Międzygórzu. W weekendy również dodatkowo pracuje stacja w Sokolcu. W okresie zimowym w sezonie narciarskim swoje stałe dyżury pełnią też ratownicy na Czarnej Górze.W tym roku do wyposażenia ratowników doszedł nowy terenowy samochód ratowniczy oraz kolejny skuter śnieżny. Obecnie kadra w naszym powiecie stanowi 137 ratowników plus 21 kandydatów z uprawnieniami, którzy ubiegają się o stałe członkostwo w GOPR. Do dyspozycji (wszystkich) służb są też dwa helikoptery LPR - z Wrocławia i z Opola.

Z ciekawostek, to w szczycie sezonu narciarskiego w jeden weekend GOPR miewa nawet ponad 20 interwencji. Szacuje się na podstawie danych statystycznych stały coroczny wzrost wypadków w górach na poziomie około 12 %. Obecnie trwają też w związku z tym intensywne rozmowy dotyczące wypracowania porozumień o współpracy pomiędzy służbami ratowniczymi z Czech i Polski.

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu kłodzkiego- Komenda PPSP

System ratowniczo – gaśniczy składa się z 3 jednostek Państwowej Straży Pożarnej (Kłodzko, Nowa Ruda, Bystrzyca Kłodzka) oraz 63 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie 23 jednostki OSP są włączone do krajowego systemu ratownictwa.

W ciągu tylko ostatnich 3 miesięcy jednostki straży pożarnej interweniowały w powiecie ponad 700 razy. W podsumowaniu współpraca wszystkich naszych jednostek układa się wzorowo. Również dzięki dobrej współpracy włodarzy samorządów i ich intensywnych działań m.in. starosty kłodzkiego nasze jednostki są obecnie dobrze wyposażone sprzętowo.

Z ciekawostek – Wyjazd naszych strażaków do Grecji nie wpłynął w żadnym stopniu na obniżenie poziomu bezpieczeństwa pożarowego w powiecie. Obecnie zostało również wydane pozwolenie na budowę nowej strażnicy dla PSP w Kłodzku bezpośrednio przy samej trasie S8 i niedługo zostanie ogłoszony przetarg na budowę.

Ważna informacja – od 1.10.2021r.  staż pożarna jest już również wzywana do zdarzeń po przez Krajowy System Powiadamiania Ratunkowego. Operator, który koordynuje wezwanie często znajduje się nawet kilkaset kilometrów od miejsca zdarzenia.

Zaleca się mieszkańcom korzystanie  z numeru alarmowego 112

 

Inspekcja Transportu Drogowego 

Inspekcja Transportu Drogowego  wystąpiła z prośbą do mieszkańców w związku ze zwiększającą się ilością prób wwiezienia na teren naszego powiatu nielegalnych odpadów z zagranicy o zgłaszanie wszystkich podejrzanych transportów – zwłaszcza jak zauważymy samochody ciężarowe w różnych mało uczęszczanych zakątkach naszego powiatu - jak opuszczone gospodarstwa, dawne zakłady czy drogi leśne.

Pozostałymi tematami komisji było:

Przedstawienie projektu budżetu powiatu na rok 2022 w części dotyczącej zarządzania kryzysowego. Przyjęcie propozycji i planu pracy komisji na rok 2022. W sprawach różnych poinformowano o pracach nad przygotowaniem powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022-2025.

DSC_0200.jpeg

DSC_0204.jpeg

DSC_0207.jpeg

 
Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 15-10-2021 15:02
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 15-10-2021 15:12
scroll

NA SKRÓTY

Prev