Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
13 °C
scroll
Widok z Kłodzkiej Góry

Dzień mediacji - polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich

ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) – to pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich. Nie jest prowadzone przez sąd powszechny tylko przez  upoważnione do tego podmioty takie jak Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej czy Koordynator do spraw negocjacji działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. W podmiotach sektorowych możesz polubownie rozwiązać sprawę, która dotyczy usług telekomunikacyjnych i pocztowych, energetyki, finansów, ubezpieczeń, transportu kolejowego oraz lotniczego. Ich działania uzupełnia Inspekcja Handlowa, która zajmuje się postępowaniem w kwestiach sprzedaży towarów i świadczenia usług z pozostałych obszarów tj. usługi turystyczne, deweloperskie czy remontowo-budowlane. Takie postępowanie jest szybsze niż sądowe – trwa około 90 dni – i jest z reguły bezpłatne. Zobacz rejestr podmiotów ADR, które mogą pomóc w twojej sprawie.

 

WAŻNE !

  • Jest to postępowanie poreklamacyjne. W praktyce oznacza to, że sprawa może być rozpatrzona, tylko jeśli konsument wyczerpał drogę reklamacyjną. Konieczne jest, aby w pierwszej kolejności spróbować rozwiązać spór bezpośrednio z przedsiębiorcą.
  • Udział w postępowaniu jest dobrowolny. Zarówno konsument, jak i przedsiębiorca muszą wyrazić zgodę na udział w postępowaniu.
  • Wyniki mediacji jak i koncyliacji są niewiążące, natomiast rozstrzygnięcia sądu polubownego lub postępowania arbitrażowego mają charakter wiążący np. wyroki Arbitra Bankowego są wiążące, ale tylko dla banków.

Przedsiębiorco, czy wiesz dlaczego warto rozstrzygać spory konsumenckie polubownie?

Spór konsumencki może być dla przedsiębiorców źródłem informacji m.in. o: produkcie, jego opakowaniu, oznakowaniu, sposobie jego sprzedaży, prezentacji i reklamie, łańcuchu dostaw, poddostawcach, procedurach reklamacyjnych. Komunikując się z adresatami produktów czy usług, przedsiębiorca otrzymuje darmową informację zwrotną na temat jakości jego oferty i jej ewentualnych uchybień. Dzięki temu może znaleźć źródło problemu i wdrożyć odpowiednie rozwiązania systemowe. Ponadto przedsiębiorca, wykazując otwartą postawę na polubowne rozwiązanie sporu konsumenckiego, może wzbudzić większe zaufanie potencjalnych klientów wobec swojej marki, a tym samym wpłynąć na budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Szczegółowe informacje na temat systemu ADR znajdziesz na stronie polub polubowne.

Źródło: www.uokik.gov.pl

Opublikował(a): Justyna Rymarz Data publikacji: 18-10-2021 12:44
Modyfikował(a): Justyna Rymarz Data modyfikacji: 18-10-2021 12:44
scroll

NA SKRÓTY

Prev