Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania „Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w 2022 roku.”

PDFUchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zleconego zadania administracji rządowej „Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w 2022 roku” (368,07KB)

PDFUchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „ Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ..." (198,64KB)