Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku

 

 

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                     Kłodzko, 20 października 2021 roku

ORG.BR.0012.59.2021.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

Informuję, iż zwołuję w dniu 25 października 2021 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał przewidzianych w porządku obrad XI sesji RPK w sprawie:
  1. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok,
  2. podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych,
  3. ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- Wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki.
 1. Funkcjonowanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu kłodzkiego.
 2. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  2. przyjęcie protokołu: nr 9/21 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 22 września 2021 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                      Z poważaniem

                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                             Tomasz Nowicki

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail: