Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 25 października 2021 roku

Komisja Edukacji                                                                                         Kłodzko, 20 października 2021 roku

ORG.BR.0012.60.2021.BR2

Radni,

Członkowie

           Komisji Edukacji

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 25 października 2021 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego , które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

         1. Ustalenie porządku obrad komisji

2. Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty.

3.Przyjęcie informacji o uzyskanych wynikach egzaminów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

             4.  Sprawy różne:

              a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

              b) przyjęcie protokołu nr 8/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 22 września 2021 roku.

          

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                                      Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                Jarosław Przybył

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                            

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                           

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl