Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 października 2021 roku

PDFUchwała nr XI/86/2021 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na rok 2021.pdf (1,75MB)


PDFUchwała nr XI/87/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (704,50KB)


PDFUchwała nr XI/88/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf (1,12MB)


PDFUchwała nr XI/89/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.pdf (620,69KB)


PDFUchwała nr XI/90/2021 w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Kłodzkiego.pdf (233,41KB)


PDFUchwała nr XI/91/2021 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego ZOZ w Kłodzku za lata 2021 i 2022.pdf (242,66KB)


PDFUchwała nr XI/92/2021 w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji.pdf (337,19KB)


PDFUchwała nr XI/93/2021 w sprawie podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych,.pdf (251,91KB)


PDFUchwała nr XI/94/2021 w sprawie ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.pdf (239,88KB)


PDFUchwała nr XI/95/2021 w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usun.pdf (364,69KB)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2021 roku w zakresie § 5 uchwały nr XI/95/2021.