Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

14. Doposażenie remizy OSP Nowa Ruda - Słupiec w specjalistyczny sprzęt (Nowa Ruda)

Lp

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Miejsce realizacji
zadania

Opis zadania

Przewidywany termin realizacji zadania

Szacunkowy koszt realizacji zadania

14

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Rudzie – Słupiec

ul. Szybowa 1

57-400 Nowa Ruda

Doposażenie remizy OSP Nowa Ruda - Słupiec w specjalistyczny sprzęt

ul. Szybowa 1

57-402 Nowa Ruda

Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do utrzymania w czystości umundurowania specjalnego i sprzętu używanego w działaniach ratowniczych.

2022

15 000,00 zł