Logo facebook
23 lipca 2024
Sławy, Sławosza, Żelisławy
18 °C
scroll
Skały Trzy Siostry

Budżet Obywatelski 2022r.

LISTA PROPOZYCJI ZADAŃ ZGŁOSZONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU KŁODZKIEGO NA 2022 ROK, KTÓRE DECYZJĄ ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW

Zapraszamy Państwa serdecznie do głosowania :

ANKIETA DO GŁOSOWANIA

Lp

Wnioskodawca

Tytuł zadania

Miejsce realizacji
zadania

Opis zadania

Przewidywany termin realizacji zadania

Szacunkowy koszt realizacji zadania

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Jugowie

Ul. Chłopów 1

57-430 Jugów

Bezpieczny strażak

Jugów

Zakup hełmów, ubrań specjalnych, kamery termowizyjnej oraz czujnika wielogazowego w celu zapewnienia ochrony druhów podczas działań ratowniczych.

2022

15 000,00 zł

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Woliborzu

57-431 Wolibórz 116a

Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków OSP Wolibórz poprzez zakup

zestawu do utrzymania czystości umundurowania bojowego

Wolibórz

Zwiększenie bezpieczeństwa strażaków OSP Wolibórz poprzez zakup zestawu do utrzymania czystości umundurowania bojowego, w skład którego wchodzi pralka przemysłowa oraz suszarka. Zakup tego zestawu pozwoli na właściwe konserwowania ubrań specjalnych co pozwoli na zmniejszenie ryzyka zachorowań na choroby nowotworowe.

2022

15 000,00 zł

3

Ochotnicza Straż Pożarna w Ołdrzychowicach Kłodzkich

ul. Fabryczna 1

57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie

Zakup umundurowania bojowego dla strażaków OSP Ołdrzychowice Kłodzkie

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ołdrzychowicach

Kłodzkich

Zadanie polega na przygotowaniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołdrzychowicach Kłodzkich do świadczenia wysokiej jakości działań ratowniczo-gaśniczych. Jednostka która należy do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego wymaga wysoko wyspecjalizowanej kadry, profesjonalnego sprzętu jak również odpowiedniego zabezpieczenia strażaka przed działaniem czynników zewnętrznych podczas działań ratowniczych. Ponieważ od spełnienia tych czynników zależy jakość przeprowadzanych działań ratowniczych planowany jest zakup sześciu kompletów mundurów bojowych strażackich oraz sześciu par rękawic ochronnych strażackich.

2022

15 000,00 zł

4

Ludowy Zespół Sportowy

Burza Dzikowiec

Estetyka obiektu sportowego, bezpieczeństwo, komfort

Dzikowiec

Zakup: 2 piłkochwyty o wymiarach 6 m x 20 m umieszczone za bramkami wraz z montażem, bramka do gry w piłkę nożną wraz z montażem.

2022

15 000,00 zł

5

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaszkowej Górnej

57-312 Jaszkowa Górna 53

Doposażenie OSP Jaszkowa Górna w sprzęt przeciwpowodziowy

Jaszkowa Górna

Zadaniem projektu jest wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaszkowej Górnej w sprzęt do ratownictwa przeciwpowodziowego, który zwiększy gotowość bojową jednostki i przyczyni się do bezpieczeństwa mieszkańców powiatu podczas klęsk żywiołowych jak powódź. Wykaz sprzętu: Kamizelka ratunkowa 100N - 4 szt., Rzutka ratownicza 2 szt., Koło ratunkowe 2 szt., Ponton ratowniczy 1 szt., Namiot 6x3,6 1 szt., Pompa do brudnej wody spalinowa 1 szt., Kurtki „sztormiaki” 4 szt.

2022

15 000,00 zł

6

KGW Koszyn

Bożków 218B

57-441 Bożków

Nasze wspólne miejsce zabaw

Bożków - Plac zabaw

 

Stworzenie miejsca do zabawy dla najmłodszych mieszkańców oraz miejsca wspólnej integracji. Montaż na placu zabaw urządzenia do zabaw integracyjnych, które będzie stanowiło główną atrakcję placu.

Urządzenie integracyjne będzie składało się z kilku elementów zabawowych typu: ślizgawka, przejścia z przeszkodami, zadaszony domek, ścianka wspinaczkowa, huśtawka. W ramach projektu urządzenie zabawowe zostanie zakupione i zamontowane na placu zabaw.

Kosztorys obejmuje zakup oraz montaż urządzenia integracyjnego.

2022

15 000,00 zł

7

Paweł Gancarz

 

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Stronie Śląskie

Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Stroniu Śląskim

ul. Szkolna 3

57-550 Stronie

Śląskie

Zadanie dotyczy doposażenia Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Stroniu Śląskim w niezbędny sprzęt o łącznej wartości 15000,00 zł brutto, tj.:

a) zestaw medyczny PSP R1 bez deski i szyn b alum. 2,71 BOX (szt.1),

b) zestaw medyczny PSP R1 bez deski i szyn b alum. 2,71 MED. (szt.1),

c) Ubranie Specjalne FHR 008 Max A granatowy (szt.1),

d) Rękawice strażackie FHR 013 Solax (szt.8),

e) Rękawice strażackie FHR 001 L (skórzane, z długim mankietem) Wariant:8 (szt. 9),

f) Mundur wyjściowy gabardyna OSP Wariant; 176/92/82 (szt.1),

g) Butla stalowa 61/300 bar z zaworem UDT MSA (szt. 2).

2022

15 000,00 zł

8

STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA KŁODZKIEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

ul. Szkolna 8

57-300 Kłodzko

Czerwona w 3D

Teren

Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8

Modernizacji holu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, nowoczesna i oryginalna  aranżacja przestrzenna, której motywem przewodnim będzie przestań trójwymiarowa - 3D, nawiązująca do historii i wiodących kierunków nauczania w szkole: technik reklamy, technik informatyk, technik programista, itd. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące prace: rozbiórka niewielkiego

pomieszczenia gospodarczego wykonanego z drewna, usuniecie drewnianej boazerii ze ścian holu, usuniecie szklanych gablot oraz wiszących tam plansz i tablic, odmalowanie ścian i położenie gładzi i tynków mozaikowych, odmalowanie sufitu, zamontowanie nad wejściem

(wewnętrznym) telewizora (min. 58 cali) z wbudowanym wi-fi, wypełnienie ośmiu wnęk ściennych zaprojektowanymi przez uczniów grafikami, zdjęciami (np. w formie fototapety),

umieszczenie dwóch ławek.

2022

15 000,00 zł

9

Ochotnicza Straż Pożarna w Lewinie Kłodzkim

Bezpieczeństwo obszarów leśnych i akwenów wodnych

Nad Potokiem 4 57-343 Lewin Kłodzki

Zadanie polega na doposażeniu jednostki OSP Lewin Kłodzki w sprzęt ratowniczy niezbędny podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Zakup:

- Ponton ratowniczy 4 osobowy - W 320,

- Zestaw do gaszenia pożarów traw i lasów-LAS LS,

- Suchy wypornościowy kombinezon ratunkowy SAFIN RSF-II 2x,

- SEIZ-MECHANIC 185-Rękawice ratownictwa technicznego 2x.

2022

11 700,00 zł

 

10

Stowarzyszenie Wspieram Arboretum

Ul. Kościuszki 18/2

57-540 Lądek Zdrój

Rozbudowa iluminacji w lądeckim ogrodzie

Lądek-Zdrój

Rozbudowa iluminacji oraz podświetlenia ogrodu ma na celu wzbogacenie oferty turystycznej powiatu. Plan zakłada zakup niezbędnych lamp z osprzętem, wykonanie oraz montaż przeprowadzi stowarzyszenie bezpłatnie:

1) 5 zestawów lamp rbg malej mocy, po 10 lamp w jednym komplecie,

2) 10 szt. naświetlaczy rgb,

3) 10 zestawów lamp do podświetlania strumieni i oczek wodnych.

2022

10 000,00 zł

11

Alicja Rogala

 

Sport to zdrowie - doposażenie sal sportowych w „Budowlance”

Kłodzko

Zakup sprzętu sportowego celem urozmaicenia aktywności sportowej młodzieży.

2022

15 000,00 zł

12

Mariusz Majoch

 

Witaj Święty Mikołaju !!! - Rozbudowa Wioski Świątecznej w Jaszkowej Dolnej

Jaszkowa Dolna

Rozbudowie wioski świątecznej w Jaszkowej Dolnej. Celem projektu jest integracja lokalnej społeczności, a także promocja wioski, gminy i powiatu. W ramach projektu zostaną zakupione materiały potrzebne do rozbudowy wioski takie jak światełka, węże świetlne itp. oraz materiały do budowy budek drewnianych.

2022

15 000,00 zł

13

ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec ZHP Kłodzko

ul. Wojska Polskiego 18 57-300 Kłodzko

Przyjazna Harcówka - remont i modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP w Kłodzku

Siedziba Hufca ZHP Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 18

Przeprowadzenia prac remontowych oraz dostosowanie pomieszczeń do aktualnych potrzeb. Remont łazienki (zakup sanitariatów, umywalki, wykonanie przyłączy wody, montaż nowej glazury ściennej oraz płytek podłogowych, malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie natrysku). Rozpoczęcie prac związanych z modernizacją pomieszczenia kuchennego (wymiana podłogi, malowanie ścian i sufitów, wymiana

oświetlenia, zakup mebli). Celem zadania jest poprawa warunków sanitarnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zbiorkach gromad i drużyn harcerskich oraz przystosowanie lokalu do realizacji projektów i zadań skierowanych do społeczności lokalnej.

2022

15 000,00 zł

14

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Rudzie – Słupiec

ul. Szybowa 1

57-400 Nowa Ruda

Doposażenie remizy OSP Nowa Ruda - Słupiec w specjalistyczny sprzęt

ul. Szybowa 1

57-402 Nowa Ruda

Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do utrzymania w czystości umundurowania specjalnego i sprzętu używanego w działaniach ratowniczych.

2022

15 000,00 zł

15

Koło Gospodyń Wiejskich w Niwie

Niwa 24

57-320 Polanica Zdrój

Poprawa warunków higieniczno-sanitarnych w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Niwie

Niwa 24

Zadanie będzie polegało na wykonaniu następujących robot budowlanych:

1) Roboty rozbiórkowe,

2) Roboty przygotowawcze,

3) Roboty instalacyjne,

4) Ułożenie płytek, malowanie ścian i sufitu,

5)Wymiana drzwi wewnętrznych,

6) Biały montaż wraz z montażem armatury,

7) Wymiana okna,

które doprowadzą do stworzenia odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych i przyczyni się do poprawy działania i funkcjonowania Kola Gospodyń Wiejskich w Niwie.

2022

13 000,00 zł

16

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkanowie

Wilkanów 130 a

57-500 Bystrzyca Kłodzka

Poprawa bezpieczeństwa strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakup środków ochrony indywidualnej

Remiza

OSP Wilkanów

Zakup 6x ubranie specjalne FHR 008 MAX PL 2-cz OPZ

Głównym celem jest wymiana ubrań specjalnych oraz poprawa higieny i bezpieczeństwa pracy.

2022

14 760,00 zł

17

Agnieszka Kawa

 

Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Unii Europejskiej w Kłodzku

Teren szkoły

Kłodzko

ul. Bohaterów Getta 22

Remont ogrodzenia boiska przyszkolnego, które z uwagi na istniejący stan techniczny stwarza zagrożenie dla przebywających tam uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące prace:

1) demontaż starego ogrodzenia z siatki metalowej,

2) montaż nowego ogrodzenia,

3) naprawa tynków i odmalowanie murka ogrodzeniowego wokół boiska,

4) naprawa schodów prowadzących na boisko.

2022

15 000,00 zł

18

Mariusz Witkowski

 

„Bezpieczny Strażak" zakup hełmów i kombinezonu specjalistycznego

OSP Szalejów Dolny

Zakup hełmów strażackich i kombinezonu specjalistycznego do ratownictwa wodnego.

2022

15 000,00 zł

19

Daniel Kruk

 

Pawilon biurowo-socjalny                

Boisko sportowe w Starym Waliszowie

Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży na boisku sportowym w Starym Waliszowie poprzez zakup pawilonu biurowo-socjalnego, który będzie pełnił funkcję szatni.

2022

15 000,00 zł

20

Drużyna strażacka „Budowlanka”

ul. Bohaterów Getta 6

57-300 Kłodzko

Zakup wyposażenia dla Drużyny strażackiej „Budowlanka"

Kłodzko

Projekt będzie polegał na zakupie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań szkoleniowych w zakresie pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej, klasy strażackie zostaną wyposażone w następujący sprzęt:

- zestaw fantomów szkoleniowych /1 kpl.,

- defibrylator treningowy / 1 kpl.,

- zestaw medyczny PSP R z deską i szynami / 1 kpl.,

- rozdzielacz kulowy /1 szt.,

- prądownica uniwersalna / 2 szt.,

- wąż do motopompy 75/2 szt.,

- wąż hydrantowy 52/4 szt.,

- tłumica gumowa / 4 szt.,

- wąż ssawny 110 / 2 szt.,

- smok ssawny / 1 szt.,

- bosak / 1 szt.,

- szelki bezpieczeństwa / 2 kpl.,

- pachołek drogowy / 8 sztuk.

2022

15 000,00 zł

21

Kamila Wyrwa

 

Szafka szkolna

I LO im. B. Chrobrego w Kłodzku

Założeniem projektu jest zakup szafek dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.

2022

15 000,00 zł

22

Towarzystwo Miłośników Gorzanowa

ul. Kłodzka 8

57-521 Gorzanów

Gorzanów - źródlana wieś w sercu kotliny

Gorzanów

Działania planowane do zrealizowane w ramach projektu: zakup i zamontowanie fontanny w centrum Gorzanowa,

zakup 3 gablot na eksponaty związane z wodami gorzanowskimi do powstającej izby regionalnej, wytworzenie produktów lokalnych ze szkolnej pracowni ceramiki / Antoni, Nepomuceny, Onufry, św. Jerzy…, pocztówka turystyczna promująca walory Gorzanowa.

2022

15 000,00 zł

 

Szczegółowe informacje: http://www.bip.powiat.klodzko.pl/2119/89/budzet-obywatelski-2022-rok.html

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski
Modyfikował(a): Joanna Szkutnik Data modyfikacji: 04-11-2021 11:23
scroll

NA SKRÓTY

Prev