Logo facebook
30 maja 2024
Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
22 °C
scroll
Kłodzko dziedziniec muzeum

Projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

logo.png

Projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Popraw Efektów” w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa -10 Edukacja, działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zarodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do wyraźnego wzrostu zatrudnienia 2275 uczniów/słuchaczy – absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w projekcie dwie formy wsparcia - zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz staże/praktyki zawodowe.

Okres realizacji 2020-2023 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 9 784 775,00 PL

Wartość  projektu  dla Powiatu 285 060,00 zł

Dofinansowanie EFS – 142 747,50 zł

Szkoły biorące udział w projekcie:

1. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko

2. Zespół Szkół Technicznych, ul. Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko

3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych, ul. Słowackiego 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

4. Noworudzka Szkoła Techniczna, ul. Stara Droga 4, 57- 400 Nowa Ruda

5. Regionalna Szkoła Turystyczna, ul. Wojska Polskiego 23, 57 - 320 Polanica - Zdrój

Wnioskodawca/Lider projektu
Województwo Dolnośląskie

Partnerzy projektu:

 • Gmina Wrocław
 • Powiat Wrocławski
 • Powiat Bolesławiecki
 • Powiat Kłodzki
 • Powiat Oleśnicki
 • Powiat Świdnicki
 • Gmina Legnica
 • Gmina Wałbrzych
 • Powiat Głogowski
 • Powiat Lubiński
 • Powiat Lwówecki
Opublikował(a): Jowita Goszcz Data publikacji: 19-11-2021 11:28
Modyfikował(a): Jowita Goszcz Data modyfikacji: 25-04-2023 15:15
scroll

NA SKRÓTY

Prev