Logo facebook
29 listopada 2022
Błażeja, Margerity, Saturnina
1 °C
scroll
Szczytna

Projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów” w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Popraw Efektów” w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa -10 Edukacja, działanie 10.4 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zarodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do wyraźnego wzrostu zatrudnienia 2275 uczniów/słuchaczy – absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaplanowane w projekcie dwie formy wsparcia - zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz staże/praktyki zawodowe.

Okres realizacji 2020-2023 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 9 784 775,00 PL

Wartość  projektu  dla Powiatu 285 060,00 zł

Dofinansowanie EFS – 142 747,50 zł

Opublikował(a): Jowita Goszcz Data publikacji: 19-11-2021 11:28
Modyfikował(a): Jowita Goszcz Data modyfikacji: 19-11-2021 11:32
scroll

NA SKRÓTY

Prev