Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kultura u Źródeł w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 17 listopada 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Kłodzku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kultura u Źródeł na realizację zadania publicznego pn. „Eurydyka/Orfeusz prezentacja”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej  www.powiat.klodzko.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe  –  Konkursy i dotacje w trybie 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 ze zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku
w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy   do dnia 29.11.2021 r.

PDFOfert Stowarzyszenia Kultura u Źródeł (423,50KB)