Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o psoiedzeniu Komisji w dniu 27 października 2021 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                        Kłodzko, 21 października 2021 roku

ORG.BR.0012.61.2021.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

Informuję, iż zwołuję w dniu 27 października 2021 roku, o godz. 8.10 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad XI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:
 1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
 3. określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2021 rok,
 4. podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych zawodowych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych,
 5. ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki,
 6. wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na lata 2021 i 2022,
 7. ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia,
 8. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
 9. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
 10. dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Kłodzkiego instrumentem płatniczym.
 1. Opracowanie planu pracy komisji i propozycji do planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.
 2. Sprawy różne:
 1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
 2.  przyjęcie protokołów nr 7/21 i 8/21 z posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

                                 Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

                                     Marek Mazurkiewicz