Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 30 listopada 2021 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                        Kłodzko, 24 listopada 2021 roku

ORG.BR.0012.68.2021.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

Informuję, iż zwołuję w dniu 30 listopada 2021 roku, o godz. 8.10 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad XII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:
 1. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
 3. ustalenia wynagrodzenia Starosty Kłodzkiego,
 4. ustalenia zasad i wysokości przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Kłodzkiego.
 1. Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.
 2. Sprawy różne:
 1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
 2.  przyjęcie protokołu nr 9/21 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

                                                       Z poważaniem

                                          Przewodniczący Komisji

                                             Marek Mazurkiewicz