Logo facebook
29 listopada 2022
Błażeja, Margerity, Saturnina
1 °C
scroll
Pasterskie Skały

Nowe terminy opłat w wydziale nieruchomości w starostwie

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568)

informuję, iż:

1.            Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

2.            Opłatę należną za rok 2020 z tytułu przekształcenia na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.".

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 08-04-2020 12:54
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 08-04-2020 12:55
scroll

NA SKRÓTY

Prev