Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 6 grudnia 2021 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                        Kłodzko, 30 listopada 2021 roku

ORG.BR.0012.69.2021.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 6 grudnia 2021 roku, o godz. 8.30 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie porządku obrad komisji.

2. Analiza i ocena projektu budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok:

  1. zapoznanie się z opiniami i wnioskami komisji merytorycznych Rady Powiatu Kłodzkiego do projektu budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok oraz do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
  2. zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
  3. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.

3. Sprawy różne:

     a.  ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.).

                                                       Z poważaniem

                 Przewodniczący Komisji

                                                   Marek Mazurkiewicz