Logo facebook
26 maja 2024
Eweliny, Jana, Pawła
24 °C
scroll
Pełnik Europejski

„Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim” - projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

logotyp1.jpeg

logotyp2.jpeg

Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało Fundacji Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach dofinansowanie w ramach konkursu POWER.2.18 na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem głównym projektu jest włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w 40 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

W latach 2020-2021 będą wspierać 40 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:

  1. Wdrażania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie szkoleń z ich stosowania.
  2. Przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów dostępności w urzędach jednostek samorządu terytorialnego. 

Powiat Kłodzki jest uczestnikiem wyżej wymienionego projektu, w ramach którego otrzymał grant na dokonanie drobnych usprawnień, poprawiających dostępność Starostwa Powiatowego w Kłodzku dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Grantodawca: Fundacja Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach

Grantobiorca: Powiat Kłodzki – Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość grantu: 12 000 zł

Całkowita kwota dofinansowania: 11 999,99 zł

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji grantu: 30.08.2021

Termin zakończenia realizacji grantu: 30.11.2021

Informacja o projekcie:
Fundacja Eudajmonia (http://www.eudajmonia.pl/index.php?p=new&idg=mg,2&id=501)

Opublikował(a): Paweł Kopcio Data publikacji: 01-12-2021 09:21
Modyfikował(a): Paweł Kopcio Data modyfikacji: 01-12-2021 10:52
scroll

NA SKRÓTY

Prev