Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2021 roku

Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska

ORG.BR.0012.71.2021.BR2

                                                  Kłodzko, 10 grudnia 2021 roku

 

                                             Radni,

                                            Członkowie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki

                               i Ochrony Środowiska

Informuję, iż zwołuję w dniu 14 grudnia 2021 roku, o godz. 14.00 posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych {Dz.U.2021.2095. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek obrad:

1. Ustalenie porządku obrad komisji.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały, przewidzianego w porządku obrad XIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.2020 r. poz. 920 ze zm.).

                                                                                                                                 Z poważaniem

                                                                                                                         Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                    Adam Łącki