Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZPAiB.6740.14.60.2021

Future Project sp. z o.o.

Budowa zespołu sześciu jednakowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z infrastrukturą

Kamienica dz. nr: 51/5

PDFObwieszczenie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.pdf (173,34KB)

Decyzja nr 9/XIV/B/2022 z dnia 15.02.2022 r.

PDFInformacja Starosty Kłodzkiego o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie z dnia 25.02.2022.pdf (282,04KB)