Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
16 °C
scroll
Listkowiec cytrynek

Atrakcyjna nieruchomość na sprzedaż w centrum Kłodzka

Budynek na ulicy Zawiszy Czarnego na sprzedaż.

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodzku przy ul. Zawiszy Czarnego 2 oznaczonej geodezyjnie jako

dz. nr  63, (AM-1), obręb 0010 Centrum o powierzchni 0,0406 ha, wpisanej do księgi wieczystej nr SW1K/00047534/2,

o powierzchni użytkowej budynku 783,60 m²  (bez piwnicy).

 

Obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków miasta Kłodzka. Dotychczas obiekt pełnił funkcję Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (przychodnia).

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  1 900 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych).

 

2.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 190 000,00 zł

(słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Kłodzku –   Getin Noble Bank S.A. nr  50 1560 0013 2005 4225 7000 0005 w terminie do dnia  24.08.2020 r.   

W tytule przelewu należy podać: „wadium, II przetarg, Kłodzko, ul. Zawiszy Czarnego 2” oraz nazwę podmiotu, który będzie nieruchomość nabywał. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

 

3.       Przetarg odbędzie się  28.08.2020 r.  o godz. 10.00  w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, Biuro Rady, pokój nr 302.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka położonej między ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Skośną, Półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką uchwalonym uchwałą nr XLI/330/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25.08.2005 r. działka zlokalizowana jest w bloku urbanistycznym B 1 U/MW ograniczony: ulicą Zawiszy Czarnego, placem Władysława Jagiełły i ulicą Wojska Polskiego. Przeznaczenie terenu: 

 

Teren przeznaczony pod funkcję usług i mieszkalnictwa.

 

mDSC_0966.jpeg

 

 

Zespół obiektów ośrodka kultury oraz budynek przy ulicy Zawiszy Czarnego nr 2 łącznie z terenem wnętrza bloku przeznaczony w całości na rozbudowę  i modernizację ośrodka kultury z wielofunkcyjną salą widowiskową i zespołem pomieszczeń, obiektów i urządzeń towarzyszących.

Istniejący skwer zieleni parkowej do utrzymania bez zmian. Usługi przy budynku ulicy Wojska Polskiego nie powinny kolidować z funkcją kultury. Wymagane oczyszczenie terenu (wnętrze bloku) z oficyny przy ulicy T. Kościuszki 11a oraz z zabudowy gospodarczej i warsztatowo - garażowej i zagospodarowanie go zielenią i małą architekturą w formie ułatwiającej organizowanie imprez plenerowych”).

 

(„Obiekty posiadające wysokie wartości kulturowe przeznaczone do konserwacji: a) – ulica Zawiszy Czarnego nr 2 – budynek mieszkalny, obecnie budynek Pogotowia Ratunkowego; l 80. XIX w”). Ustalenia z zakresu ochrony konserwatorskiej: teren znajduje się w strefach:  B – ochrony ekspozycji, K – ochrony krajobrazu, W – ochrony archeologicznej. Jednostka strukturalna oznaczona symbolem B1U/MW znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem innych niż ww.  obciążeń i zobowiązań.

 

mDSC_0972.jpeg

 

 

Aktualna oferta sprzedaży obiektu na BIP Powiat: http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=i&id=14642&akcja=info&menu=34#tresc_main

 

 

Archiwum :

I przetarg:

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/index.php?n=i&id=14461&akcja=info&menu=34&fbclid=IwAR0HgdllpqUC8JjTHto3EJjVfaHbQRgDotD525cpMMdPrPDiSstI6sJb0oY#tresc_main

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 20-04-2020 12:21
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 16-07-2020 08:24
scroll

NA SKRÓTY

Prev