Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku

Strona archiwalna

 

PDFUchwała Nr 6/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku (290,35KB)

DOCInformacja o wyniku I etapu postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (47,00KB)

PDFInformacja o terminie przeprowadzenia części formalnej oraz merytorycznej postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (141,60KB)

PDFUchwała Nr XII/104/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku (186,41KB)

PDFUchwała Nr 213/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku (388,78KB)

PDFRegulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku (1,97MB)

PDFUchwała Nr VII/45/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku za rok 2020 (2,29MB)

PDFUchwała Nr 181/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku (362,45KB)

Statut podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku

Regulamin Organizacyjny podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku

Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie