Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 22 grudnia 2021 roku.


PDFUchwała Nr 211/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 roku ws. określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i....pdf (276,48KB)
PDFUchwała Nr 212/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 roku ws. rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku.pdf (274,17KB)
PDFUchwała Nr 213/2021 Zarządu Powiatu Klodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 roku ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku.pdf (388,78KB)
PDFUchwała Nr 214/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepańskiemu wicedyrektorowi zastępującemu na czas zawieszenia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku w celu realizacji....pdf (197,10KB)
PDFUchwała Nr 215/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepańskiemu wicedyrektorowi zastępującemu na czas zawieszenia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku w celu realizacji....pdf (196,85KB)
PDFUchwała 216/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepańskiemu wicedyrektorowi zastępującemu na czas zawieszenia dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku w celu realizacji....pdf (197,07KB)
PDFUchwała Nr 217/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 grudnia 2021 roku ws. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok.pdf (958,37KB)