Logo facebook
23 lipca 2024
Sławy, Sławosza, Żelisławy
18 °C
scroll
Szczeliniec

Zasady przyznawania dotacji w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W celu usprawnienia rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego złożonych w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu Kłodzkiego przyjął uchwałę określającą procedurę postępowania z ww. ofertami.

PDFUCHWAŁA NR 211/2021 ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym dokonania oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz oceny celowości realizacji zadań publicznych. (428,42KB)

Organizacje składające oferty prosimy o zwrócenie uwagi, że oferta powinna wpłynąć do starostwa powiatowego w Kłodzku nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Przypominamy ponadto, że:

- oferta nie może być składana na zadanie dofinansowane w inny sposób z budżetu powiatu (np. w ramach otwartego konkursu ofert),

- zadanie musi być zgodne z aktualnym programem współpracy powiatu kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi,

- termin realizacji nie może przekroczyć 90 dni,

- wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł,

- organizacje niezarejestrowane w KRS ani niewpisane do ewidencji prowadzonej przez starostę kłodzkiego zobowiązane są dołączyć do oferty dokument potwierdzający rejestrację i sposób reprezentacji.

 

DOCUPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.doc (92,00KB)

DOCUMOWA-O-REALIZACJĘ-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-3.doc (150,00KB)

DOCUPROSZCZONE-SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-2.doc (79,50KB)

 

 

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 28-12-2021 10:47
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 02-03-2022 09:15
scroll

NA SKRÓTY

Prev