Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie instalacji (OŚR.6221.69.2021.ŚW4)

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, stacja bazowa telefonii komórkowej KLO3309 zlok. Stara Łomnica 65, dz. nr 152/1,  57521 Stara Łomnica, gm. Bystrzyca Kłodzka

PDFP4 Stara Łomnica KLO3309 - 69.pdf (7,36MB)