Logo facebook
26 maja 2024
Eweliny, Jana, Pawła
12 °C
scroll
widok z Narożnika

Dostępność w umowach o dotację z NGO

Począwszy od 5 września 2021 roku wszystkie umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego obligatoryjnie muszą zawierać warunki służące zapewnieniu dostępności, nawet w przypadku gdy w ogłoszeniu, na podstawie którego złożona była oferta, nie zawarto szczegółowych wymagań dot. zapewniania dostępności.

Podstawa prawna

USTAWA
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

USTAWA
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy przejściowe zawarte w art. 73 pkt. 3 tej ustawy wskazują, iż obowiązki zawarte w art. 4 ust. 3 i ust. 4, art. 5 ust. 2 wchodzą w życie z dniem 5 września 2021 r.

W zakresie umów, których przedmiotem jest realizacja zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych ustawodawca założył, że podmiot publiczny poprzez odpowiednie kształtowanie postanowień umowy zobowiąże organizacje pozarządowe do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w zakresie minimalnych wymagań określonych w art. 6 ustawy i o ile to możliwe z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania. Umowa musi określać zakres obowiązku stosownie do zakresu merytorycznego zlecanego zadania. Obowiązek zapewnienia dostępności dotyczy konkretnego zlecanego zadania publicznego i zakres obowiązku zapewnienia dostępności powinien zostać określony w umowie.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza następujące regulacje:

  1. art. 4 ust. 3 stanowi, że w przypadku zlecania lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot publiczny jest obowiązany do określania w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 tej ustawy;
  2. art. 4 ust. 4 uszczegółowił, że zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach umowy, o której mowa w art. 4 ust. 3, następuje, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania;
  3. art. 5 ust. 2 wskazuje, że podmiot inny niż publiczny w przypadku realizacji umowy z podmiotem publicznym finansowanej ze środków publicznych jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.

W załączeniu znajdują się materiały pomocne przy zapewnieniu dostępności ze szkolenia organizowanego dla NGO w 2020 r.

PDFDostępne NGO_broszura_druk.pdf (844,73KB)

PDFDostępność_NGO_Kłodzko.pdf (6,02MB)

PDFinformacja-dla-wszystkich.pdf (1,69MB)

PDFPodrecznik_Dostepnosc.pdf (4,23MB)

PDFProgram_Dostepnosc_Plus.pdf (983,78KB)

PDFWłącznik-projketowanie-bez-barier.pdf (15,72MB)

 

 

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 10-01-2022 12:38
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 10-01-2022 12:40
scroll

NA SKRÓTY

Prev