Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ogłoszenie Starosty Kłodzkiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

OGŁOSZENIE  STAROSTY KŁODZKIEGO

z dnia 11.01.2022r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w  użyczenie

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) Starosta Kłodzki ogłasza co następuje:

  1. Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczam do oddania w użyczenie następującą  nieruchomość, opisaną szczegółowo w poniższym wykazie:

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie:

1

2

3

  1.  

 

Położenie

 

Powiat Kłodzki

Gmina Bystrzyca Kłodzka

Wieś Pławnica

  1.  

Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej

Działka nr 553/2 (AM – 1) obręb Pławnica o pow. 0,58 ha

Księga wieczysta SW1K/00099305/7

  1.  

Opis

Nieruchomość niezabudowana sklasyfikowana jako użytek dr - drogi, kształt działki to regularny prostokąt. Działka położona jest przy drodze asfaltowej z Bystrzycy Kłodzkiej do Pławnicy

  1.  

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie Gminie Bystrzyca Kłodzka w celu zapewnienia trwałości projektu pod nazwą: „Kompleksowe uzbrojenie terenów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwest-Park w Bystrzycy Kłodzkiej”

Użytkowanie zgodne z dotychczasowym.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren zieleni i drogi publicznej zbiorczej klasy Z oraz obiekty obsługi komunikacyjnej (Z/KDZ 1.1).

  1.  

Nieruchomość przeznaczona do: 

Użyczenia na czas oznaczony

 

  1. Zgodnie z art. 35 ust. 1 powołanej wyżej ustawy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Starostwa,   w terminie  od dnia 11.01.2022r.. do dnia 01.02.2022 r.