Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania pokontrolne- 2022 rok

PDFSprawozdanie z kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych w latach 2020- 2021, w kontekście zapisów „Programu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego” - przyjętego uchwałą nr II/18/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacją na temat inwestycji bieżących i planów na rok 2023, przeprowadzonej w dniach 28 września 2022 roku i 11 października 2022 roku. (264,92KB)

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na II sesji w dniu 28 lutego 2022 roku.

PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie wraz z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ścinawce Dolnej, przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia 2022 roku (238,75KB)

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na VI sesji w dniu 31 maja 2022 roku.

PDFOpinia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2021 rok i absolutorium dla Zarządu Powiatu (452,82KB)

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się z opinią i udzieliła Zarządowi Powiatu Kłodzkiego absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok na VI sesji w dniu 31 maja 2022 roku.

PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań (w 2021 roku oraz na bieżąco), finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych, przeprowadzonej w dniu 13 września 2022 roku (318,04KB)

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na XII sesji w dniu 26 października 2022 roku.

PDFSprawozdanie z kontroli Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych w latach 2020- 2021, w kontekście zapisów „Programu rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego” - przyjętego uchwałą nr II/18/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z informacją na temat inwestycji bieżących i planów na rok 2023, przeprowadzonej w dniach 28 września 2022 roku i 11 października 2022 roku. (264,92KB)

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na XIV sesji w dniu 28 listopada 2022 roku.

PDFSprawozdanie z kontroli realizacji programu naprawczego przez "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, przeprowadzonej w dniu 14 listopada 2022 roku. (149,98KB)

Rada Powiatu Kłodzkiego zapoznała się ze sprawozdaniem na XV sesji w dniu 28 grudnia 2022 roku.