Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 13 stycznia 2022 roku

PDFUchwała Nr 1/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2022 roku ws. powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie kultury fizycznej.pdf (292,79KB)

PDFUchwała Nr 2/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2022 roku ws. wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Kłodzki darowizny pieniężnej na program "Bezpieczny Powiat".pdf (279,43KB)

PDFUchwała Nr 3/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2022 roku ws. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań....pdf (2,01MB)

PDFUchwała Nr 4/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2022 roku ws. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w 2022 r..pdf (305,13KB)

PDFUchwały Nr 5/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2022 roku ws. zatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku na 2022 rok.pdf (4,84MB)

PDFUchwała Nr 6/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2022 roku ws. zatrudnienia dyrektora podmiotu leczniczego Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.pdf (290,34KB)