Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2022 roku

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji                        Kłodzko, 20 stycznia 2022 roku

ORG.BR.0012.8.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Informuję, iż zwołuję w dniu 25 stycznia 2022 roku, o godz. 9.30 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosku i Petycji Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.U.2021.2095 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Analiza skargi z dnia 31 grudnia 2021 roku na Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku.
  3. Sprawy różne.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.).

 

Z poważaniem:

Przewodnicząca Komisji

Anita Piszko