Logo facebook
21 maja 2024
Jana, Moniki, Wiktora
14 °C
scroll
widok ze Szczelińca

Rejestracja beneficjentów rzeczywistych

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2021.1132 t.j. ze zm.) nakłada nowy obowiązek na fundacje oraz stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Art. 58 ww. ustawy zobowiązuje do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Zgłoszenia do Rejestru składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie crbr.podatki.gov.pl. Rejestr jest jawny.

Obowiązują następujące terminy zgłaszania do rejestru:

  1. 7 dni od rejestracji organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  2. a także 7 dni od rejestracji każdej zmiany danych, które są zgłaszane do Rejestru (np. zmiany w zarządzie)
  3. dla już zarejestrowanych organizacjido końca stycznia 2022 roku.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym?

Według ustawy beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, a jeśli nie można ustalić tożsamości takich osób – każdy członek zarządu organizacji. Organem stanowiącym osoby prawnej jest organ, który dysponuje (na podstawie ustawy albo aktu prawa wewnętrznego, np. statutu) uprawnieniami do przyjmowania wiążących rozstrzygnięć odnoszących się do całej osoby prawnej.

W przypadku fundacji założonej przez osoby fizyczne, trzeba ustalić na podstawie statutu, który organ jest organem stanowiącym. Beneficjentami rzeczywistymi będą członkowie organów stanowiących fundacji, które liczą mniej niż 4 osoby, bowiem w organie 4-osobowym i większym żaden z jego członków nie ma więcej niż 25% głosu. Jeśli wszystkie organy stanowiące fundacji są co najmniej 4-osobowe, jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu fundacji, niezależnie od tego ile liczy osób.

W przypadku stowarzyszenia zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym najwyższą władzą stanowiącą jest walne zebranie członków. Ze względu na to, że minimalna liczba członków stowarzyszenia rejestrowego wynosi 7 osób, to żadna z osób nie będzie posiadała więcej niż 25% głosów, więc w tym przypadku jako beneficjentów rzeczywistych trzeba będzie wskazać wszystkich członków, którzy wchodzą w skład zarządu stowarzyszenia.

Zgłoszenia dokonuje się jednorazowo, następnie należy pamiętać o aktualizacji wpisu przy każdej zmianie danych członków zarządu.

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 21-01-2022 13:26
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 21-01-2022 13:26
scroll

NA SKRÓTY

Prev