Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
17 °C
scroll
Szczeliniec

Podstawowe informacje.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki
ostrożności

Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń, w tym pyłu zawieszonego, - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current). Wrocław, dnia 24.01.2022 r.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ


Zakres działań krótkoterminowych, Działania określone przez Zarząd Województwa w Planie Działań Krótkoterminowych dla województwa dolnośląskiego:


1. Zalecenia dla ludności:
• w miarę możliwości ograniczać własną emisję zanieczyszczeń, poprzez:
− ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,
− ograniczenie spalania węgla w piecach,
− ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru);


2. Zadania, nakazy lub zakazy:
• egzekwowanie zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy) w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole realizowane na podstawie art. 379 Poś;
• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;
• kontrole gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw:
− mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
− węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
− węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
− biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;
• czasowy zakaz palenia w kominkach w celach rekreacyjnych (używane nie w celach stałego ogrzewania pomieszczeń);
• zakaz stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie
wiosennym i jesiennym);
• zakaz aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych; zakaz sprzątania ulic na sucho.

 

Opublikował(a): Adam Pawlus Data publikacji: 24-01-2022 09:16
Modyfikował(a): Adam Pawlus Data modyfikacji: 24-01-2022 09:21
scroll

NA SKRÓTY

Prev