Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 26 stycznia 2022 roku

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

I sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 26 stycznia 2022 roku

 

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702),

podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,

przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

 

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Kłodzkiego. (10:06)

Wyniki imienne:

ZA(27):

Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Sławomir Karwowski, Jarosław Przybył, Anita Piszko, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Zbigniew Łopusiewicz, Robert Duma, Marek Mazurkiewicz, Ewelina Ptak, Jacek Hecht, Paweł Szafran, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Józef Kołt, Tomasz Nowicki, Krystyna Śliwińska, Michał Cisakowski, Waldemar Bicz, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr I/1) (10:10)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Sławomir Karwowski, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Jolanta Walkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jarosław Przybył, Małgorzata Kanecka, Joanna Walaszczyk, Jacek Hecht, Marek Mazurkiewicz, Tomasz Nowicki, Mariusz Borcz, Borysław Zatoka, Anita Piszko, Robert Duma, Grzegorz Kuzak, Paweł Szafran, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Krystyna Śliwińska, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk nr I/2) (10:12)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Joanna Walaszczyk, Waldemar Bicz, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Paweł Szafran, Ryszard Niebieszczański, Zbigniew Łopusiewicz, Mariusz Borcz, Jolanta Walkiewicz, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Adam Łącki, Ewelina Ptak.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za lata 2021 i 2022 (druk nr I/3) (10:14)

Wyniki imienne:

ZA(25):

Ewelina Ptak, Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Joanna Walaszczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Sławomir Karwowski, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Jolanta Walkiewicz, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Anita Piszko, Paweł Szafran, Jacek Hecht, Waldemar Bicz, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki (druk nr I/4) (10:16)

Wyniki imienne:

ZA(27):

Grzegorz Kuzak, Sławomir Karwowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Marek Mazurkiewicz, Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Robert Duma, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Jarosław Przybył, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht, Maciej Awiżeń, Piotr Marchewka, Tadeusz Zieliński, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

 

Głosowanie w sprawie:

Wniosek formalny radnego Kołta o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały dot. zamiaru likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku (10:41)

Wyniki imienne:

ZA(8):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Borysław Zatoka, Marek Mazurkiewicz, Paweł Szafran, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska

PRZECIW(17):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Ewelina Ptak, Tadeusz Zieliński, Tomasz Nowicki, Robert Duma, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Maciej Awiżeń, Waldemar Bicz, Jarosław Przybył, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Adam Łącki.

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Sławomir Karwowski, Jacek Hecht

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku (druk nr I/5) (10:42)

Wyniki imienne:

ZA(18):

Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Grzegorz Kuzak, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Piotr Marchewka, Ewelina Ptak, Jolanta Walkiewicz, Tadeusz Zieliński, Robert Duma, Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Małgorzata Kanecka, Waldemar Bicz, Marek Mazurkiewicz, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Adam Łącki.

PRZECIW(7):

Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Borysław Zatoka, Paweł Szafran, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Sławomir Karwowski, Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Powiatowego Centrum Psychologiczno- Pedagogicznego w Kłodzku (druk nr I/6) (11:00)

Wyniki imienne:

ZA(19):

Tadeusz Zieliński, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Maciej Awiżeń, Ryszard Niebieszczański, Tomasz Nowicki, Michał Cisakowski, Jolanta Walkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Grzegorz Kuzak, Anita Piszko, Małgorzata Kanecka, Jarosław Przybył, Sławomir Karwowski, Waldemar Bicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Piotr Marchewka, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(8):

Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Paweł Szafran, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Borysław Zatoka, Jacek Hecht.

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0)

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Kłodzku wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku poprzez zmianę jej siedziby (druk nr I/7) (11:56)

Wyniki imienne:

ZA(17):

Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Waldemar Bicz, Robert Duma, Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Kanecka, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski, Adam Łącki.

PRZECIW(5):

Joanna Walaszczyk, Józef Kołt, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Krystyna Śliwińska, Mariusz Borcz

WSTRZYMUJĘ SIĘ(4):

Tomasz Nowicki, Sławomir Karwowski, Borysław Zatoka, Paweł Szafran

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht.

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2022 (druk nr/8) (11:58)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Tomasz Nowicki, Grzegorz Kuzak, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Anita Piszko, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Ryszard Niebieszczański, Jolanta Walkiewicz, Mariusz Borcz, Józef Kołt, Maciej Awiżeń, Robert Duma, Waldemar Bicz, Paweł Szafran, Ewelina Ptak, Sławomir Karwowski, Piotr Marchewka, Jarosław Przybył, Michał Cisakowski, Borysław Zatoka, Tadeusz Zieliński, Marek Mazurkiewicz, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Krystyna Śliwińska

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):

Jacek Hecht.

 

Sporządziła:  Diana Zając

                    Biuro Rady Powiatu