Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 15 lutego 2022 roku

Komisja Rewizyjna                                                                Kłodzko, 10 lutego 2022 roku

ORG.BR.0012.9.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Rewizyjnej

Informuję, iż zwołuję w dniu 15 lutego 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.U.2021.2095 ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Przyjęcie protokołu nr 1/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 stycznia 2022 roku.
  3. Informacja na temat aktualnej sytuacji w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku oraz w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku- zapoznanie z materiałami.
  4. Przyjęcie protokołu i sprawozdania pokontrolnego z kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jugowie, przeprowadzonej w dniu 18 stycznia 2022 roku.
  5. Sprawy różne:
  1. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.).

 

 

Z poważaniem

 

                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Grzegorz Kuzak