Logo facebook
27 maja 2024
Amandy, Jana, Juliana
12 °C
scroll
Zawilec Gajowy

Bez rolnika mie ma chomika !!! Wypełnij ankietę i pomóż w badaniach nad agroekosystemami

W Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UR, realizowane są badania na temat chomika europejskiego, zamieszkującego tereny rolnicze - https://urk.edu.pl/wiadomosci/9892?

Pogłębianie wiedzy o gatunkach agroekosystemów jest wyrazem troski i odpowiedzialności za zasoby przyrody, które wykorzystujemy prowadząc gospodarkę rolną. Wyniki takich badań umożliwiają rozwój nauki w kierunkach zapewniających zrównoważony rozwój w rolnictwie. Bez „Rolnika Nie Ma Chomika”, ale musi to być Rolnik świadomy, pogłębiający swoją wiedzę. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest najlepszym miejscem żeby dowiedzieć się jak być jednocześnie rolnikiem i przyrodnikiem.

 

Zapraszamy do udziału w badaniach na temat chomika europejskiego. Wypełnij załączoną ankietę, lub przynajmniej ją rozpowszechnij. Zależy nam na dotarciu do jak największej liczby osób, szczególnie do osób związanych z rolnictwem, ale nie tylko.

 

Głównym celem badań jest wstępna inwentaryzacja stanowisk chomika europejskiego, która zostanie zweryfikowana w terenie w sezonie aktywności chomików. Dodatkowym celem jest rozpoznanie sposobu postrzegania chomika europejskiego przez lokalne społeczności oraz pilotażowe określenie poziomu szkód jakie chomiki wyrządzają w uprawach.

 

Dzięki przeprowadzonym badaniom będziemy mogli:

- zaplanować bardziej szczegółowe działania w zakresie edukacji na temat chomika,

- wypracować sposoby minimalizowania szkód powodowanych przez chomiki,

 - opracować system promowania rolników realizujących gospodarkę sprzyjającą bioróżnorodności lub/i wypracować system rekompensat za szkody.

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeknxsSSMX4IsR4wa5R9VYg_ZBb6ZeePdBN7D_LVQReE-p1_w/viewform?fbclid

 

chomik_ankieta.png

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 16-02-2022 11:25
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 16-02-2022 11:26
scroll

NA SKRÓTY

Prev