Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 23 lutego 2022 roku

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                         Kłodzko, 17 lutego 2022 roku

ORG.BR.0012.14.2022.BR2

 

Radni,

Członkowie Komisji

Zdrowia i Spraw Społecznych

 

       Informuję, iż zwołuję w dniu 23 lutego 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:
 3. Informacja Dyrektora ,Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na temat sposobu i wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w ,,Zespole Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku w 2022 roku oraz podsumowanie finansowania za 2021 rok.     
 4. Sprawy różne:
  1. ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych,
  2. przyjęcie protokołu: nr 1/22 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 24 stycznia 2022 roku.

     Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920).

 

                                                                         Z poważaniem

                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                             Tomasz Nowicki

 

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail: